Pohotovost

Pohotovost

Dne 29. 10. 2017 v 20.41.hod. byl KOPISem (krajské operační a informační středisko) Karlovarského kraje informován velitel jednotky p. Kindel…