Dne 29. 10. 2017 v 20.41.hod. byl KOPISem (krajské operační a informační středisko) Karlovarského kraje informován velitel jednotky p. Kindel o „Zajištění pohotovosti na stanici.“ z důvodů nemožnosti dovolání na TCTV (telefonní centrum tísňového volání) 112. Pohotovost byla zřízena jako náhrada nefunkčního zařízení v regionu po silném větru. Na stanici zajišťoval pohotovost sám VJ Stružná p. Kindel.

Dne 30.10. v 15.55. hodin byl VJ informován KOPISem Karlovarského kraje o ukončení pohotovosti na stanici.

Podobné příspěvky