Blahopřání k významným jubileím našich členů

V listopadu pan Miloslav Kindel oslavil 65 let. V prosinci pan Milan Bláha 60 let a paní Hanka Dotzauerová 70 let.

ČINNOST SDH V ROCE 2022

Naše sdružení v roce 2022 mělo 27 členů z toho 4 ženy a 23 mužů, z toho 15 mužů ve výjezdové jednotce. V loňském roce do našeho sdružení nikdo nenastoupil, ani nikdo neodešel.

V roce 2022 jsme pořádali, nebo se podílely na těchto akcích:

30.4. stavění májky ve Stružné
7.5. setkání hasičských spolkových praporů Karlovarského kraje, které se konalo v Chebu
29.5. kácení májky ve Stružné
13.8. výročí 150 let obce Březová u Karlových Varů
13.8. svatba starosty SDH Bochov
3.9. výročí 150 let od založení hasičského sboru v Bochově
5.12. již tradičně naši členové dělají obchůzku čertů a Mikuláše
9.11. shromáždění starostů SDH Karlovarského kraje

V průběhu celého roku se podílíme na údržbě a opravě naší techniky a výstroje.