Dne 27.3.2020 v 11.00.hod vyjel DA- L1Z Toyota s VJ na žádost starostky obce Stružná pí.Večerkové a po domluvě s KOPIS Karl.kraje k rozvozu dezinfekčních balíčků (roušky,dezinfekce,jednorázové rukavice a tablety vitamínů) pro seniory nad 65 let v obci – Horní Tašovice,Nová Víska,Peklo,Žalmanov a Stružná.

Podobné příspěvky