25. TP – Otevření vozidla – Žalmanov

Dne 20.12.2019 v 10.36.hod po vyhlášení poplachu k TP – otevření vozidla v obci Žalmanov. Jednotka po konzultaci s KOPIS nevyjela (jednotka nemá k dispozici prostředky k otvírání vozidel),proto na místo vysílá jednotku HZS Karlovy Vary.