HASIČSKÝ PLES SDH STRUŽNÁ SE KONAL 17.2.2017 OD 20:00 V HOSTINCI
„U SKÁLŮ“ VE STRUŽNÉ.

K tanci a poslechu hráli Straka a Suchánek
Vstupné 120kč
Předprodej vstupenek v hostinci „U Skálů“

Podobné příspěvky